Vijfenveertig jaar later

Vijfenveertig jaar sinds de oprichting, blijft onze club een thuis bieden voor iedereen die van modelvliegen in al zijn vormen houdt. De activiteiten van onze leden variëren van deelname aan modelparachutespringende wedstrijden tot het leren van nieuwe technologieën, zoals drones, 3D-printen, enz. Grootschalige modellen, ... More

Golfbaan betekend verhuizing

Een aantal jaren later doen er geluiden de ronde over de komst van een golfbaan precies op de plaats van ons vliegveld aan de Kuilerstraat. De club moet hiervoor plaats gaan maken en over een periode van 8 jaar wordt dan uiteindelijke in 2012 een nieuwe lokatie gekozen voor de vliegclub. Op 19 mei 2013 wordt het nieuwe ... More

Clubgebouw afgebrand

Helaas is in 2008 de club gebouw verwoest door een brand. More

25 jarig jubileum

Door de leden werden ook gezamelijke activiteiten ondernomen zoals een bezoek aan Welschap en een show van vliegtuigen uit de 2de wereld oorlog in Engeland. In familie verband werd menig Pinksterweekeinde doorgebracht in Waxweiler in Duitsland. Met onze omgeving aan de Kuilerstraat, bestond destijds een zeer goede ... More

Diverse specialisaties

De Techniek heeft in de jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het gevolg hiervan is, dat onder onze leden mensen actief zijn in diverse specialisaties. Wij noemen hiervan: helicopters, lijnbestuurde vliegtuigen, zweefvliegtuigen en vliegtuigen die bijzondere kunsten kunnen uithalen. Deze modelvliegtuigen werden ... More

Opendagen en Vliegshows

De opendagen en vliegshows kregen veel goede publiciteit en trokken ook steeds veel publiek. De club vervult dan ook duidelijke een sociale functie en stelt mede door haar nationale en internationale activiteiten veel mensen in staat zowel actief (de bouwers en de vliegers), als passief (de belganstellenden) een zinvolle ... More

De Voorzitters

Na Sjaak Maas zijn de volgende heren voorzitter geweest: 1976 - 1977: J Schrijvers. 1977 - 1978: Leo Canjels. 1978 - 1981: Harrie Reinders. 1981 - 1983: Ton Janssens. 1983 - 1990: Karel Snoeren. 1990 - 1997: Gerard van Asten. De huidige voorzitter Wim Sanders is in 1997 aangetreden. Wim Sanders heeft een aantal jaren zijn ... More

Eigen veld, nieuw clubgebouw

In de loop der jaren zijn de accenten in de maatschappij nogal verlegd, Zo ook bij MVC de Valken. Desalniettemin waren en zijn er nog steeds volop actititeiten. Zo verscheen er een aantal jaren een clubblad, "het vliegertje". Door het verschijnen van voldoende professionele lectuur is de behoeft hieraan echter verdwenen.... More

Eerste tentoonstelling

De club is vanaf de start steeds erg actief geweest. Reeds op 28 en 29 december 1974 werd de eerste tentoonstelling gehouden in het gemeenschapshuis te Asten. De resultaten waren buiten verwachting en de club groeide dan ook gestaag. More

Oprichting

In de beginjaren 70 waren er enkele modelvliegers in Asten en Someren, die ergens op een weiland hun sport bedreven. Toen dat aantal toenam zag men in, dat men, om wildgroei te voorkomen, de zaken anders zou moeten gaan aanpakken. Dit resulteerde erin, dat op 13 december 1973 elf van de dertien modevliegers bij elkaar ... More